A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 

szakértelem - megbízhatóság - pontosság
(email: aendzkft@gmail.commernokikft@gmail.com ; Tel/Fax:06-1-340 7085;mob.:06-30-6510513)

Műszakiellenőri feladatok, műszakiellenőrzés

Cégünk vállalkozik különféle magasépítési munkák műszaki ellenőrzésére eseti jelleggel, illetve egy épület megvalósításának teljes folyamatában. Műszaki ellenőrként az építtető megbízása alapján a kivitelezés szakszerűségét ellenőrizzük, és a megbízó érdekeit képviseljük a kivitelezés teljes folyamatában. 

A műszaki ellenőrzés vállalási díja, határidők: 

A műszaki ellenőri munka díjazásánál figyelembe vesszük a Magyar Építész Kamara és Mérnök Kamara díjszabási ajánlásait, az épület megvalósításának költségét, bonyolultságát; a feladat várható időszükségletét; stb., stb.

Ajánlatunkat a feladat és a helyszín ismerete alapján tesszük meg a legcélszerűbb megoldásokkal. A díjazásánál az alább díjszámítási módozatokkal kalkulálunk:

1.) az építési költség alapján kalkulált szolgáltatási általány díj, folyamatos szolgáltatás nyújtással havonta történő fizetéssel.

2.) alkalmanként fizetendő díj, a ténylegesen teljesített, szakmailag indokolt, illetve a megbízó képviseletében szükséges alkalmak figyelembevételével az előzetesen megállapodott óradíj alapján

3.) fíx összegű általány díj, havi rendszerességgel végzendő feladat várható idő igénye alapján kalkulálva.

 

A műszakiellenőrzés vállalási területe: Vállalási területünk az ország bármely területe, de elsősorban Budapest és Pest - megye

 

A műszaki ellenőrzés vállalási határideje:A vállalási határidők a feladat nagyságától, összetettségétől függnek.

Így például egy tető felújításának teljes műszaki ellenőrzését 2 hónapos átfutással végeztük el. Egy tető fedés felújíításának eseti műszaki ellenőrzését a megrendelő igénye szerint két alkalommal lefolytatott helyszíni ellenőrzéssel teljesítettük. Egy épület homlokzat felújtási munkát négy hónap során ellenőriztük, egy családiház kivitelezésének műszaki ellenőrzése a munkaterület átadástól a használatbavételig egy évig tartott.

Mikor kötelező a műszaki ellenőr bevonása

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni A 191/2009.kor.r. szerint  ha
- az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,

- az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,

- az építési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,

-az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint,..

 

Ki a műszaki ellenőr és mit csinál a műszaki ellenőr: Az építési műszaki ellenőr munkája során elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Műszaki ellenőr az építtető helyszíni képviselője:

  • aműszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét ellenőrzi
  • a műszaki ellenőr az építmény kitűzésének helyességét ellenőrzi,
  • a műszaki ellenőr rendszeres időközönként ellenőrzi az építési napló vezetés, annak tartalmát ésellenőrzéseienk tényét, megállapításait az építési naplóban rögzíti
  • a műszaki ellenőr az ellenőrzés során tapasztalt hibákat, hiányosságokat, eltéréseket rögzíti az építési naplóban,
  • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokra a műszaki ellenőr javaslatot tesz az építtető részére,
  • a munkák eltakarása előtt azokat mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezi,
  • a műszaki ellenőr a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőségét ellenőrzi, stb

 

Elérhetőségek:

mobil:06-30-6510513

tel:06-1-3407085

emaile cím: aendzkft@gmail.com

mernokikft@gmail.com

 

Asztali nézet