A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 
szakértelem - megbízhatóság - pontosság
(email: aendzkft@gmail.commernokikft@gmail.com ; Tel/Fax:06-1-340 7085;mob.:06-30-6510513)
tervellenőrzés, műszaki tervezés, építészeti tervezés, műszaki szakértő, műszaki tanácsadás, műszaki szakvélemény, építésügyi szakértő, műszaki ellenőrzés, épületek energia tanúsítása, energiatanúsítvány, zöldkártya, terevzés, építész, felelős műszaki vezetői munka, ingatlan értékelés, ingatlan forgalmazás, tűz-, munkavédelemmel és vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás

A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft tevékenységi területei a következő:

Műszaki tervezés. A tervezés alatt álló vagy tervezett építési projektek gazdasági és műszaki előkészítése, felmérésitervek, beépítési, beruházási tanulmánytervek, építési engedélyezési tervek és kiviteli tervdokumentációk készítése valamint tervezői művezetés.


Terv ellenőrzés. Tervellenőrzés komplexen vagy építész szakág vonatkozásban. Továbbá tervellenőrzés a megrendelő kívánságára egyéb esetekben.

Felelős műszaki vezetői feladatok.ellátása

Műszaki ellenőrzés Komlpex műszaki ellenőrzés illetve egyes szakterülteket érintő műszaki ellenőrzés, de első sorban magasépítési műszaki ellenőrzés

Műszaki szakértői, építész szakértői feladatok, műszaki szakvélemények és javaslatok elkészítése.

Energia tanúsítvány készítése. Lakások, épületek, önálló rendeltetési egységek bérbeadásához vagy értékesítéséhez szükséges energetikai tanúsítvány kiállítása a hozzátartozó rendeletekben foglaltak szerinti szakértői munka alapján. Ingatlanok energia auditálása.s, energetikai minőség tanúsítvány, energia tanúsítás

Ingatlanok értékbecslése és forgalmazása.

Ingatlanok állapot rögzítése, ingtalan állapot értékelése

Ingtalanok üzemeltetésének megszervezése, azon belüli berendezések, felszerelések, működtetése, ellenőrzése, karbantartása, és a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges fejlesztési javaslatok és tanácsadások megtétele, továbbá takarítások.

Termék beszállítás.

Vállalatirányítási rendszerek ( az ISO nemzetközi szabványoknak megfelelő minőség irányítási, környezetközpontú-, valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer) kiépítésében, működtetésében, oktatásában, vezetői ellenőrzésében, tanúsításában való tanácsadás, közreműködés.

Munka- és tűzvédelmi tanácsadás, belső ellenőrzések és koordinációs feladatok ellátása.

Humánpolitikai tanácsadás, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatás

Angol nyelvű fordítások készítése, nyelvoktatások és nyelvvizsgákra való felkészítés egyéni vagy csoportos formában, valamint egyéb oktatási tevékenység felnőtt továbbképzésekre is kiterjedve.

Elérhetőségeink:

tel.:(Budapest) 340-7085

mobil.:
06-30-6510513

email:
aendzkft@gmail.com

mernokikft@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 • energia tanúsítvány kötelező lesz a használatbavétel előtt
  2015-10-02 06:07:58

  2016. január 1-jétől követően jelentős változás lesz az épületek használatbavételi eljárásainál, hogy az energetikai tanúsítványt, már az engedélyezési, vagy a tudomásulvételi eljárás megindítása előtt be kell szereznie építtetőnek. Azaz már az engedélyezési eljárás megindítása előtt meg kell, legyen az energetikai tanúsítvány, továbbá a használatbavételi eljárás elindításakor az energetikai tanúsítvány meglétét a hatóság az eljárás során köteles vizsgálni. Annak hiánya a használatbavételi engedély elutasítását eredményezheti.

  Természetesen az energetikai tanúsítvány kiállításának kötelezettsége csak azon épületekhez kapcsolódik, amelyeknél az erre vonatkozó külön jogszabály ezt előírja (az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet), így értelemszerűen, ahol nincs szükség ilyen okirat beszerzésére, annál az épületnél a használatbavételi eljárás a korábbiakhoz hasonlóan kerül lefolytatásra.

  A jogszabály módosítása kitér a meglévő épületek bővítésre is, abban az esetben, ha a bővítés meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100 %-át, akkor a használatbavételi eljárás során nem energetikai tanúsítványt kell mellékelni a benyújtandó kérelemhez, hanem energetikai számítást, mely igazolja a kialakított épület energetikai megfelelősségét, mely megfelel a külön miniszteri rendeletben (az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24) TNM rendelet) foglalt követelményeknek. Meglévő épületek bővítése esetén tehát a használatbavétel előtt

 • 2015. januártól szigorodnak a hőtechnikai követelmények
  2014-05-23 23:03:01

  7/2006.TNM rendelet követelményei 2015.01.01-étől fognak módosulni, így akkortól a tanúsítványok érvényüket vesztik, az ingatlan eladása, bérbe adása esetén újak készítése válik szükségessé.

 • 2020-tól nulla energia fogyasztású épületek lesznek

  Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2020-ig az épületek energia felhasználását csökkenti.  Valamennyi új épületnek közel nulla energia fogyasztásúnak kell lenni 2020-tól. .......... Tervezik az előírások megsértésének  a szankciónálását ...

Asztali nézet