A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 

szakértelem - megbízhatóság - pontosság
(email: aendzkft@gmail.commernokikft@gmail.com ; Tel/Fax:06-1-340 7085;mob.:06-30-6510513)

Építész szakértői - műszaki szakértői tevékenység:
műszaki szakértő, műszaki szakvélemény, szakértői vizsgálat, műszakiszakvélemény, műszakiszakértő, építésügyi szakértő
E tevékenységen belül vállalkozunk:
- ingatlan vásárlás előtti tanácsadásra, műszaki szakvélemény készítésére,
- tervezési és kivitelezési tanácsadásra,
- a műszaki tervdokumentációk felülvizsgálatára,
- a műszaki tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások kockázatainak feltárására, és a célszerűbb megoldás meghatározására,
- tervellenőri tevékenységre,
- stb, ....
 
Ingatlan vásárlás előtti műszaki szakértői munka:
Szakszerű véleményt adunk a vásárolni kívánt ingatlanról és az igények szerinti átalakítás lehetőségeiről. Javaslatokat teszünk a célszerű, illetve energia megtakarítást eredményező és műszakilag szükséges felújításokra. Áraink
Előnyei az ilyen vizsgálatnak, hogy így jobban megismeri az ingatlant, és megalapozott döntést hozhat, mert többek között megtudhatja, hogy az ingatlan vásárlása esetén milyen jövőbeni kiadások várhatóak. Ez a vételi-eladási árat is befolyásolhatja. Kérésre elkészítjük a vásárolni kívánt ingatlan energiatanúsítványát.

Meglévő ingatlan szakvéleményezése / műszaki szakértői véleményezése:
Amennyiben ingatlant már megvásárolta, úgy a tanácsadásunkkal és vizsgálatunkkal segítünk abban, hogy időben elvégezzen bizonyos javításokat, célszerű, energia megtakarítást eredményező felújításokat.
műszaki szakértő, műszaki szakvélemény, szakértői vizsgálat, műszakiszakvélemény, műszakiszakértő, építésügyi szakértő 
Meglévő ingatlan /épület/ állapot felmérése szakvéleményezése / műszaki szakértői értékelése :
Amennyiben ingatlant már megvásárolta, úgy a tanácsadásunkkal és vizsgálatunkkal segítünk abban, hogy időben elvégezzen bizonyos javításokat, célszerű, energia megtakarítást eredményező felújításokat
 műszaki szakértő, műszaki szakvélemény, szakértői vizsgálat, műszakiszakvélemény, műszakiszakértő, építésügyi szakértő
Építési hibák kezelése, műszaki szakvéleményezése:
A műszaki szakértőként vállalkozunk az építményekkel kapcsolatos műszaki jelenségek, hibák, károk okainak  vizsgálatára, melyet szakvéleményben foglalunk össze, a hibák okait, azok szakszerű javítására vonatkozó javaslattal.
műszaki szakértő, műszaki szakvélemény, szakértői vizsgálat, műszakiszakvélemény, műszakiszakértő, építésügyi szakértő
szaki szakértő, műszaki szakvélemény, szakértői vizsgálat, műszakiszakvélemény, műszakiszakértő, építésügyi szakértő
A szakértői munkára vonatkozó ajánlatunkban figyelembe vesszük:
- a MÉK (Magyar Építész Kamara) díjszabási ajánlásait,
- a munka várható időigényét, a helyszín távolságát, a kért határidőt,
- stb., stb.
Ajánlatunkat a feladat és a helyszín ismeretében, szükség esetén egy helyszíni szemle során szerzett információkra is támaszkodva adjuk meg.
műszaki szakértő, műszaki szakvélemény, szakértői vizsgálat, műszakiszakvélemény, műszakiszakértő, építésügyi szakértő
Építésügyi műszaki szakértői tevékenység jogszabályi hátteréről:
A Kamtv. a tervezői és szakértői tevékenységeket névjegyzékbe vételhez és kamarai tagság kötött tevékenység! 
A kamarai névjegyzékbe vételt ellenőrizheti a: www.mek.hu portálon!
 
Az építési törv. szerint:
32. § (1) Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése.
(2) Építésügyi műszaki szakértői tevékenység az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, továbbá a külön jogszabály szerinti esetenként kapcsolódó tevékenységek.
(5) Az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői tevékenységet folytató személy csak olyan szakterületen végezhet tervezési vagy szakértői munkát, amelyhez e törvény szerint megfelelő tervezői vagy szakértői jogosultsággal rendelkezik.
(6) Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet az e § szerinti tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik tervezői, illetve műszaki szakértői jogosultsággal, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellátásában.
tervellenőrzés, műszaki tervezés, építészeti tervezés, műszaki szakértés, műszaki tanácsadás, műszaki ellenőrzés, épületek energia tanúsítása, felelős műszaki vezetői munka, ingatlan értékelés, ingatlan forgalmazás, tűz-, munkavédelemmel és vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás
Árajánlat kérését küldje meg valamelyik elérhetőségünkre, vagy honlapunkon található ürlap segítségével vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
Vállalási területünk az ország egész területe.
Elérhetőségeink:
tel.:(Budapest) 340-7085
mobil.: 06-30-6510513

email:
 
Ingatlan vásárlás előtt tanácsadásra vonatkozó vállakozási díjaink:
- Lakás műszaki állapotfelmérése, szemle és szóbeli tájékoztatás, Budapesten   20.000 Ft(bruttó) (60 nm-ig, felett a családiháznál leírtak szerinti -
- Családi ház, sorház, ikerház műszaki állapotfelmérése, szemle és szóbeli tájékoztatás, Budapesten  30.000.-Ft(bruttó)
- Lakás műszaki állapotfelmérése és értékelése; helyszíni szemle, majd a műszaki állapotról és a becsült értékről rövid írásbeli összefoglaló, Budapesten 25.000.-Ft (bruttó) (60 nm-ig, felett a családiháznál leírtak szerinti )
- Családi ház, sorház, ikerház műszaki állapotfelmérése és értékelése; helyszíni szemle, majd a műszaki állapotról és a becsült értékről rövid írásbeli összefoglaló Budapesten 40.000.-Ft
-Családi ház, sorház, ikerház ingatlan-értékbecslése és műszaki állapotfelmérése és értékelése; helyszíni szemle, majd a műszaki állapotról és a becsült értékről rövid írásbeli összefoglaló, Budapesten      60.000.-Ft
 
 
Asztali nézet