A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 

szakértelem - megbízhatóság - pontosság
(email: aendzkft@gmail.commernokikft@gmail.com ; Tel/Fax:06-1-340 7085;mob.:06-30-6510513)

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ:

Az építési törvény 2013. január 01-vel hatályba léptetett új előírásai szerint az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének feltételei szigorodtak. A 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (2) bekezdése szerint „…építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat,.. aki vele munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy  tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki….a csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult…”

„..(3) Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet, köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni….”

műszakivezető, felelős műszakivezető, műszaki ellenőr, művezető, műszaki ellenőrzés

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 35. § (1) A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó, az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentésnek…tartalmazni kell:

a vállalkozó kivitelező cégjegyzékszámát, építőipari kivitelezési tevékenységi körét

telephelye címét

az építőipari tevékenységi körnek megfelelő szakmunkásainak a számát

a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult tagsági vagy alkalmazotti jogviszonyban álló megnevezését és névjegyzék számát

 

Cégünk válllalkozik felelős műszaki vezetői feladatok ellátására, rendelkezünk magasépítési tevékenység végzéséhez szükséges felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel.

Vállalási területünk az ország egész területe.

felelősműszaki vezető, műszaki ellenőr

A feladat díjazásának meghatározásánál figyelembe vesszük:
- a MÉK (Magyar Építész Kamara) díjszabási ajánlásait,
- ez épület megvalósításának költségét, beonyolultságát,
- a feladat várható időszükségletét,
- stb., stb.
Ajánlatunkat a feladat és a helyszíni ismeretében, esetleg a szükségessé váló szemle során szerzett információk alapján tesszük meg.
Felelősműszakivezető, műszaki ellenőr, ellenőr, műszaki ellenőr, műszaki vezető, művezető

A felelős műszaki vezető feladatait jogszabályok írják le:
- az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát irányítja.
- az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai és minőségi követelmények, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi követelmények és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,
- az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott,
- az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,
- a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása,

- a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,
- a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
- a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
- az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
- a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,

A fő/generál vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata a fentieken túlmenően az alvállalkozó kivitelezők
- felelős műszaki vezetőivel, valamint a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés,
- a velük történő egyeztetések koordinálása,
- tevékenységük összehangolása,
- a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján.

Elérhetőségeink:

tel.:(Budapest) 340-7085

mobil.:
06-30-6510513
(06- 30 4843191)


email: aendzkft@t-online.hu

Árajánlatkését küldje el valamelyik elérhetőségünkre, vagy ürlapunk segítségével keresse fel irodánkat!

 epiteszkft.info@t-online.hu

Asztali nézet