A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 

szakértelem - megbízhatóság - pontosság
(email: aendzkft@gmail.commernokikft@gmail.com ; Tel/Fax:06-1-340 7085;mob.:06-30-6510513)

Épületeket energia tanúsítványa / energia tanúsítás:
Cégünk vállalkozik ingatlanok energia tanúsítványának elkészítésére.
A vállalkozási területen az ország egész területe.
, energia tanúsítás, energiatanúsítás
A vállalkozási díjunk függ a tanúsítandó ingatlan nagyságától, a rendelkezésre álló adatoktól, tervektől, a kért határidőtől, az épület összetettségétől és ebből eredően a feladat bonyolultságától és időigényétől, stb.
Az energia tanúsítvány és a kiállításához szükséges munka díjának megajánlásakor figyelembe vesszük a vonatkozó jogszabály előírását, az épület beonyolultságát, a feladat várható időszükségletét, a felmerülő költségeket, a helyszínt, stb., stb. Minden ezek alapján készítjük el árajánlatunkat ajánlat kérését követő 1 órán belül.
A vállalási határidők a feladat nagyságától, összetettségétől függnek, de általában 5-10 munkanap, sürgősséggel 2 munkanap, felár felszámolása mellett, melyre ajánlatunkban minden esetben kitérünk.
Kérjen árajánlatot tölünk a letölthető ürlapunk költésével és részünkre történő visszajuttatással   vagy a honlapunk ajánlatkérő felületén
 
Mikor szükséges az ingatlan energia tanúsítványát beszerezni: 
Az épületek energetikai tanúsítványát kötelező beszerezni az építtetőnek az új épületekhez és a tulajdonosnak az 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű állami tulajdonú közhasználatú meglévő épületekhez.
Kötelező továbbá az energia tanúsítványt beszerezni a tulajdonosnak, ha ingatlanát (önálló rendeltetési egységét, lakását) értékesíteni kívánja vagy az 1 évet meghaladóan bérbe adja. 
energiatanúsítvány, energia tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás
Az  épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai tanúsítványa egy számításokon alapuló igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a energetikai teljesítőképességét jellemzi egy betű jellel és a főbb műszaki paramétereit dokumentálja. 
energiatanúsítvány, energia tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás
Nem kell tanúsítványt készíttetni: az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre; a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre; a hitéleti rendeltetésű épületre; a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, a mezőgazdasági rendeltetésű épületre; az ipari technológiából származó hőt használó ipari épületre; a műhely rendeltetésű épületre; sátorszerkezetekre. iatanúsítvány, energia tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás
nergiatanúsítvány, energia tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás
Meddig érvényes egy energia tanúsítvány?
Az energia tanúsítvány 10 évig érvényes, illetve  a követelmény megváltozásáig, továbbá az energia tanúsítvány kiállítását követően az épületben megvalósított épületgépészeti-, épületszerkezeti  felújításig, korszerűsítésig. 
energiatanúsítvány, energia tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás
–A tulajdonosok tisztában legynek az ingatlanuk energia hatékonyságával és a rossz épületszerkezeti -, épületgépészeti megoldások kijavítására szakszerű megoldást kapjanak.
–Az energia tanúsítvány kötelezővé tételével érvényesüljön az ingatlanok értékében és bérleti díjában az energia fogyasztás, az ingatlan energetikai minősége.
–Ösztönözzön a felújításokral.
– Legyen egy olyan dokumentum minden épületre, mely közérthetően és egyszerűen egy betűjellel mutatja az épület energetikai megfelelőségét. 
energiatanúsítvány, energia tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás
Ki készíthet ingatlanra vonatkozó energia tanúsítvány!
Magán személy akkor végezhet energetikai tanúsító tevékenységet, arra vonatkozó szakképesítéssel és jogoslutsággal rendelkezik, valamint a MEK vagy az MMK tanúsítói névjegyzékébe vette; szervezet pedig csak akkor végezheti ingatlanok energetikai minőségének tanúsítását, ha munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztat olyan magán személyt, aki az erre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik. 
energiatanúsítvány, energia tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás
Mi szükséges az energia tanúsítvány elkészítéséhez:
Az energia tanúsítvány elkészítéshez a kivitelezési tervdokumentáció, a tervezéskor készített épületenergetikai számítások,

az átadási-megvalósulási dokumentáció, és a felelős műszaki vezetői nyilatkozata a tervszerinti megvalósításról, beépített hőtermelő berendezések és a légkondicionáló rendszerek megfelelőségi igazolásai, tanúsítványai szükségesek. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre úgy a tanúsítónak kell a szükséges információk beszerzéséről gondoskodni.
Ha az épület kivitelezési illetve a megvalósúlási tervdokumentációja nem lelhetők fel, akkor szükségessé válik annak felmérése . 
energiatanúsítvány, energia tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás
Az energia tanúsítás jellemző lépései:
1.) Árajánlat kérés (email útján: aendzkft@gmail.com)
2.) Megrendelés
3.) Helyszíni szemle
     Felméréssel illetve a megrendelő részéről adott tervek alapján megtörténik
      - az épület geometriai adatainak meghatározása, majd
      - épületszerkezetek azonosítása,
      - épületgépészeti rendszerek azonosítása.
4.)Energetikai számítás a 7/2006. TNM rendelet szerint
5.) Az eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése.
6.)A tanúsítvány átadása a Megrendelőnek, illetve számla ellenében a díj kifizetése
7.)A tanúsítvány elektronikus alapon elküldése a VÁTI központi adatbázisába, saját példány archiválása.
 
 
Elérhetőségeink: tel.:(Budapest) 340-7085 mobil.: 06-30-6510513

 energianúsítvány készítésére, lakás vagy épület energia tanúsítására, energia megtakarítást eredményező felújításokra vonatkozó műszaki javaslatok készítésére ....energiatanúsítvány, energiatanúsítás, energiatanusítás, energetikai minőség tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás, energiatanúsítvány, épület energia tanúsítása, lakás energia tanúsítása, energetikai minőség tanúsítvány, energia tanúsítvány, épületek energia tanúsítása, energia tanúsítás, sítása, energia tanúsítvány, ergia tanúsítás

 energiatanúsítvány készítésére, lakás vagy épület energia tanúsítására, energia megtakarítást eredményező felújításokra vonatkozó műszaki javaslatok készítésére ....energiatanúsítvány, energiatanúsítás, energiatanusítás, energetikai minőség tanúsítvány, energia tanúsítás, energiatanúsítás, energiatanúsítvány, épület energia tanúsítása, lakás energia tanúsítása, energetikai minőség tanúsítvány,  energia tanúsítvány, épületek energia tanúsítása, energia tanúsítás, sítása, energia tanúsítvány, ergia tanúsítás
 
nergia tanúsítvány, energiat
, épületek energia tanúsítása,
 
Asztali nézet