A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 

szakértelem - megbízhatóság - pontosság
(email: aendzkft@gmail.commernokikft@gmail.com ; Tel/Fax:06-1-340 7085;mob.:06-30-6510513)

TERV ELLENŐRZÉS

Cégünk vállalkozik tervellenőrzési feladatokra.

A tervellenőrzés szükségessé válthat például az Építtető vagy a Beruházást lebonyolító igényére a tervdokumentáció leszállítás előtti független szakértői ellenőrzésként. Ilyen esetben a tervellenőrzés kiterjedhet a tervdokumentáció tartalmi, műszaki és mennyiségi felülvizsgálatára, vagy a tervezés szakmai felügyeletére, koordinációja.

Az egyéb, egyszerű tervellenőrzésünk alkalmával vállalkozunk:

- a szerződés és az egyéb "vevői" követelmények teljesítésének ellenőrzésére ( használatra alkalmasság, funkcionális kapcsolatok,...)

- jogszabályok, építési előírások és egyéb szakmai szabályok betartásának ellenőrzésére

- a tervfeldolgozás ellenőrzésére ( ábrázolási hibák, információk közlése, tartalmai követelmények teljesítése,...)

- az egyes szakágak egyeztetésének és egymásnak történő megfelelőségének ellenőrzése,

- stb...

Szükségessé válhat a terv ellenőrzés a kiviteli tervek megfelelőségének biztosítása érdekében. A feladata lehet a kiviteli tervdokumentáció tartalmának, műszaki megoldásainak, építési engedélyezési terveknek való megfelelésének, az egyes szakágak szinkronjának, stb az ellenőrzése.

A vállalkozási díjunk kialakításakor figyelembe vesszük:
- a MÉK (Magyar Építész Kamara) és az MMK (Magyar Mérnök Kamara) díjszabási ajánlásait,
- ez épület megvalósításának költségét, bonyolultságát,
- a feladat várható időszükségletét, bonyolultságát, stb., stb.
Ajánlatunkat a feladat és a helyszíni ismeretében tesszük meg.
Vállalási területünk az ország egész területe.

Avállalási határidők a feladat nagyságától, összetettségétől függnek.


Elérhetőségeink:
tel.:06-1-340-7085
mobil.: 06-30-6510513
email: mernokikft@gmail.com

Referenciák:

Budapest, Váci út 169.sz. alatti irodaépület átalakítási-, felújítási terveinek kopmplex tervellenőrzése ( 2015.év)

Családiházak kiviteli terveinek eseti terve ellenőrzései.

tervellenőrzés, terv felülvizsgálat, műszakiterv ellenőrzése

Az építtető figyelmébe ajánljuk, hogy építési törvény szerint: " Az építtető felel

a) az építési beruházás teljes fedezetének biztosításáért,

b) a beruházás-lebonyolító kiválasztásáért,

c) az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásáért,

d) az építésügyi hatósági engedély, tudomásulvétel megszerzéséért,

e) a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért,

f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz történő, jogszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletek meglétéért, az ezzel kapcsolatos változások bejelentéséért,

g) az építési munkaterület átadásáért,

h) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért,

i) azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg,

j) azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, továbbá amennyiben jogszabály előírja az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló aktiválásáért, valamint

k) az e törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért és jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért...."

E feladatok teljesítésben az építtető a műszaki ellenőrre számíthat, melyre szintén vállalkozunk.

Asztali nézet