A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 

szakértelem - megbízhatóság - pontosság
(email: aendzkft@gmail.commernokikft@gmail.com ; Tel/Fax:06-1-340 7085;mob.:06-30-6510513)

Műszaki tervezés:

MŰSZAKI TERVEZÉS: A megvalósított épület minőségét a gondos, alapos tervezéssel és a szakszerű kivitelezéssel lehet biztosítani. Cégünk a műszaki tervezés során a műszaki-, biztonsági-, gazdaságossági-, tartóssági és építészeti követelmények teljesítésére törekszik. Műszaki tervezés területén különféle funkciójú és méretű épület  tervezésére vállalkozunk.

Megvalósíthatósági tanulmány: Megvalósíthatósági tanulmányban bemutatjuk, hogy a tervezett beruházásának koncepciója reális-e, megvalósítható-e, milyen költségvonzatai vannak. 

CSALÁDIHÁZ TERVEZÉSE: 2016.évtől a 300 nm-t meg nem haladó alapterületű lakóépületek tervezése, kivitelezésének indítása egyszerűbbé vált! A 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint 300 nm alatti lakóépületek építése, bővítése e rendeletben rögzített „bejelentési tervdokumentáció” alapján és annak az ÉTDR-be történt feltöltése után 15 nappal megkezdhető.  A „bejelentési tervdokumentáció” munkarészei a rendelet tartalmazza, illetve az Magyar Építész Kamara továbbá a Magyar Mérnök Kamara szabályozza. A gyakorlati tapasztalatok alapján minimum 3,5 hónap szükséges a bejelentési tervek elkészítésére. Ha nincs előre kiválasztott kivitelezője az Építetőnek, úgy a vállalkozásba adásra 2-3 hónappal kell számolni. A kivitelezés várhatóan 9 hónap

A díjazásról, a vállalási időről és a vállalási területről: A tervezési feladat díjának meghatározásánál figyelembe vesszük: a MÉK (Magyar Építész Kamara) díjszabási ajánlásait, ez épület megvalósításának költségét, bonyolultságát, a feladat várható időszükségletét, stb., stb.. Ajánlatunkat a feladat és a helyszín ismeretében, szükség esetén egy helyszíni szemle során szerzett információk alapján tesszük meg.
Vállalási területünk az ország bármely területe. A vállalási határidők a feladat nagyságától, összetettségétől függnek.

Árajánlat kérését küldje el valamelyik elérhetőségünkre, vagy várjuk megkeresését az ajánlat kérő adatlapunkon..


A tervezés folyamata általában:

Először a megrendelői igények és a helyi szabályozás szerinti lehetőségek feltérképezése, továbbá a helyszíni adottságok megismerése történik.  Ezt követi a lehetséges megoldásokat bemutató vázlatok összeállítása.

Az Építtető által elfogadott végleges vázlat alapján folytatódik a munka, egyben lezárul az előkészítés szakasza.

A jóváhagyott vázlat alapján készülnek el az építési enegdélyezési tervek a szükséges közmű szolgáltatókkal és szakhatósági egyeztetésekkel.

A részletes tervek (kivitelezési tervek) a megrendelői igények illetve a jogszabályi előírások szerint készülnek.

Az építési engedélyköteles munkálatokat jelenleg a 312/2012. (XI.08.) Kormány rendelet rögzíti. Az építési engedélyezési és kivitelezési tervek tartalmi követelményeit Jelenleg a 312/2012.(XI.08.) Kormány rendelet és 191/2009 (IX.15.) Kormány rendelet tartalmazza.

 

A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft.

Tel.:     06-1-340-7085; 

mob.:06-30-6510513

Email: mernökikft@gmail.com;

 

Asztali nézet