A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 

szakértelem - megbízhatóság - pontosság
(email: aendzkft@gmail.commernokikft@gmail.com ; Tel/Fax:06-1-340 7085;mob.:06-30-6510513)

Építési műszaki ellenőrzés

Cégünk vállalkozik különféle magasépítési munkák műszaki ellenőrzésére eseti jelleggel, illetve egy épület megvalósításának teljes folyamatában, annak kivitelezését végig kísérve. Műszaki ellenőrként az építtető megbízása alapján a kivitelezés szakszerűségét ellenőrizzük, és a megbízó érdekeit képviseljük a kivitelezés során. 

A műszaki ellenőrzés vállalási díja, határidők

A műszaki ellenőri munka díjazásánál figyelembe vesszük a Magyar Építész Kamara és Mérnök Kamara díjszabási ajánlásait, az épület megvalósításának költségét, bonyolultságát; a feladat várható időszükségletét; stb., stb.

Ajánlatunkat a feladat és a helyszín ismerete alapján tesszük meg a legcélszerűbb megoldásokkal. A díjazásánál az alább díjszámítási módozatokkal kalkulálunk:

1.) az építési költség alapján kalkulált szolgáltatási általány díj, folyamatos szolgáltatás nyújtással havonta történő fizetéssel.

2.) alkalmanként fizetendő díj, a ténylegesen teljesített, szakmailag indokolt, illetve a megbízó képviseletében szükséges alkalmak figyelembevételével az előzetesen megállapodott óradíj alapján

3.) fíx összegű általány díj, havi rendszerességgel végzendő feladat várható idő igénye alapján kalkulálva.

 

A műszaki ellenőrzés vállalási területe:

Vállalási területünk az ország bármely területe, de elsősorban Budapest és Pest - megye

 

A műszaki ellenőrzés vállalási határideje:

A vállalási határidők a feladat nagyságától, összetettségétől függnek.

Így például egy tető felújításának teljes műszaki ellenőrzését 2 hónapos átfutással végeztük el. Egy tető fedés felújíításának eseti műszaki ellenőrzését a megrendelő igénye szerint két alkalommal lefolytatott helyszíni ellenőrzéssel teljesítettük. Egy épület homlokzat felújtási munkát négy hónap során ellenőriztük, egy családiház kivitelezésének műszaki ellenőrzése a munkaterület átadástól a használatbavételig egy évig tartott.

Mikor kötelező a műszaki ellenőr bevonása

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni A 191/2009.kor.r. szerint  ha
az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,

- az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,

- az építési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,

-az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint,..

 

Ki csoda a műszaki ellenőr és mit csinál a műszaki elenőr:

Az építési műszaki ellenőr munkája során elősegíti és ellenőrzzük a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Műszaki ellenőr az építtető helyszíni képviselőjeként:

- az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét ellenőrzi a műszaki ellenőr

- a műszaki ellenőr az építmény kitűzésének helyességét ellenőrzi,

- a műszaki ellenőr tevékenységét az építési naplóban rögzíti és ellenőrizi azt

- a műszaki ellenőr az ellenőrzés során tapasztalt hibákat, hiányosságokat, eltéréseket rögzíti az építési naplóban,

-a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokra javaslatot tesz az építtető részére a műszaki ellenőr,

-a munkák eltakarása előtt azokat mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezi,

-a műszaki ellenőr a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőségét ellenőrzi,

- stb ( ill. amit a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - mely az építőipari kivitelezési tevékenységről szól - felsorakoztat)

 

Elérhetőségek:

mobil:06-30-6510513

tel:06-1-3407085

emaile cím: aendzkft@gmail.com

mernokikft@gmail.com

 műszakiellenőr, műszaki ellenőr, magasépítési műszaki ellenőr, magasépítési műszakiellenőr, műszakiellenőrzés, műszaki felügyelet

Asztali nézet